Een gilde was een soort vak-vereniging. Het Meistersinger-gilde onderwees hun leden in zogeheten "zingscholen". Het zingen en componeren door de Meistersinger was aan strenge regels gebonden. Die regels werden opgesteld door het gilde.