Kerktoonladders zijn de toonladders waarop de Gregoriaanse gezangen zijn gebaseerd.
Net als onze majeur- en mineur-ladders bestaan de kerktoonladders uit hele en halve afstanden.
De halve afstanden komen bij elke kerktoonladder echter steeds op een andere plaats voor.

Tot ongeveer 1600 was de hele West-Europese muziek gebaseerd op de volgende kerktoonladders:

Dorisch D - E - F - G - A - B - C - D
Phrygisch E - F - G - A - B - C - D - E
Lydisch F - G - A - B - C - D - E - F
Mixolydisch G - A - B - C - D - E - F -

G

Pas in de 16e eeuw werden de twee toonladders toegevoegd die ons het meest bekend voorkomen:

AEOLISCH A - B - C - D - E - F - G - A
IONISCH C - D - E - F - G - A - B - C