Het responsoriale gezang
    - in het woord "responsoriaal" vind je het woord "respons" terug. Respons betekent "antwoord".
      Het responsoriale gezang is dan ook een vraag- en antwoordspel tussen een solist en een koor.

Het antifonale gezang
    - in het woord "antifonaal" vind je de woorden "anti" (= tegen) en "fonaal" (= geluid) terug.
      Het antifonale gezang is daarmee een vraag- en antwoordspel tussen twee koren.