Tijdbalk

De muziekgeschiedenis kun je indelen in verschillende perioden. Perioden worden met jaartallen aangegeven. De ontwikkeling in de geschiedenis gaat echter geleidelijk. Soms gaat die ontwikkeling in het ene land sneller dan in het andere. Daarom kun je niet precies zeggen wanneer de ene periode ophoudt en de volgende periode begint. De indeling in perioden is dus maar een globale benadering. Over het algemeen worden de volgende jaartallen aangehouden:

tot 500  De Oudheid  
500 tot 1500  De Middeleeuwen 
1500 tot 1650   De Renaissance 
1650 tot 1750  De Barok 
1750 tot 1830  De Klassieke Tijd 
1830 tot 1910   De Romantiek 
na 1900  Twintigste Eeuw 
Na 1945  Modern 

Hieronder zie je een tijdbalk. Hier vind je de genoemde perioden terug. Om een beeld te geven van de tijd, vind je bij alle jaartallen gebeurtenissen en/of bekende personen.
Wil je meer weten over een bepaalde periode, klik dan op de links in de menubalk boven.

MUZIEKGESCHIEDENIS  TIJD  KUNST- & WERELDGESCHIEDENIS 
Ontstaan van de menselijke taal  - 600000    
Eerste muzikale uitingen van de mens (ratels, rammelaars, bromhout, eentonige fluiten uit beenderen)  - 8000   
Zang en slaginstrumenten (?)  - 6000   
  - 4000  Uitvinding van het wiel (rond -3600) 
Gebruik van de pentatoniek in Egypte  - 3000  Geld als betaalmiddel
Hiërogliefenschrift 
Hufu-'anh: de eerst bekende muzikant (Egyptische hofmusicus)  - 2700  Ontstaan van beeldschrift
Pyramidenbouw in Egypte 
Individuele en groepsdans en -gezangen in Egypte
Gebruik van de pentatoniek in China 
- 2000  Cycladen-cultuur in Griekenland
Minoïsche beschaving op Kreta 
Overgang van pentatoniek op modaal systeem  - 1900   
  - 1500  UItvinding van het alfabet bij de Feniciërs
Myceense beschaving 
Gebruik van bronzen lieren in Denemarken, Zweden en Noord-Duitsland  - 1200   
Overgang van pentatoniek op modaal systeem in het Midden-Oosten  - 1000   
  - 900  Uitvinding van het Griekse alfabet 
Uitvinding van het muziek-spijkerschrift in Babylon  - 800   
  - 750  Stichting van Rome in -753 
Barden en Keltische dichters en zangers in Gallië, Wales, Schotland en Ierland  - 700   
Toonsysteem met vierde tonen in Indië  - 500  Eerste democratische grondwet in Athene 
Er wordt muziek geschreven voor Griekse toneelstukken  - 400  Plato (°-427, +-347)
 
  - 300  Alexander de Grote (°-356, +-323) 
De Romeinen nemen de Griekse muziek en instrumenten over  - 100  Cicero (°-106, +-43)
Pompeius (°-106, +-48)
Caius Iulius Caesar (°-100, +-44) 
  0   
Feestliederen bij de Germanen  100  Uitvinding van het papier in China 
Christelijke muziek ondergaat invloeden van de Grieken, Syriërs en Oostelijke culturen  200   
  450  Clovis (466 - 511)
Val van het West-Romeinse Rijk (476) 
Paus Gregorius de Grote (540 - 604): verzamelde en ordende alle kerkelijke melodieën  550   
  600  Mohammed (570 - 632) 
  800  Karel de Grote (742 - 814) 
Polyfonie wordt toegepast in heel Europa  900  Boekdrukkunst in China 
Guido van Arezzo (980 - 1050): uitvinder van de 'moderne' muzieknotatie  1000  De Viking Leif Erikson reist naar Amerika 
  1050  Slag bij Hastings (1066) 
  1150  Dgengis Khan (1150 - 1227) 
  1200  Franciscus van Assisi (1182 - 1226) 
Guillaume de Machault (1300 - 1377) [225 KB]   1300  Dante Alighieri (1265 - 1321)
Marco Polo (1254 - 1323) onderneemt de eerste reis naar Azië 
  1325  Begin van de Honderdjarige Oorlog (1337)  
  1350  Geoffrey Chaucer (1340 - 1400) 
Guillaume Dufay (1400 - 1474) [694 KB]   1400   
Johannes Ockeghem (1425 - 1495) [838 KB]   1420   
Josquin Desprez (1445 - 1521) [831 KB]   1440   
Jacob Obrecht (1450 - 1505) [134 KB]   1450  Leonardo Da Vinci (1452 - 1519)
Val van het Oost-Romeinse Rijk (1453)
Einde van de Honderjarige Oorlog (1453)
Boekdrukkunst in Europa (1455) 
  1470  Nikolaas Copernicus (1473 - 1543)
Michelangelo (1475 - 1564) 
  1490  Columbus ontdekt Amerika (1492) 
  1500  Karel V (1500 - 1558) 
Giovanni Pierluigi Palestrina (1525 - 1594) [815 KB]   1520  Pieter Brueghel (1525 - 1569) 
Orlando di Lasso (1532 - 1594) [820 KB]   1530   
  1540  Mary Stuart (1542 - 1587)
Concilie van Trente (1545 - 1563) 
Giovanni Gabrieli (1555 - 1612) [945 KB]   1550   
Jan Pieterszoon Sweelinck (1562 - 1621) [250 KB]
Claudio Monteverdi (1567 - 1643) [1.122 KB]  
1560  William Shakespeare (1564 - 1614)
Galileo Galilei (1564 - 1642) 
  1570  Pieter Paul Rubens (1577 - 1640) 
  1600  Rembrandt van Rijn (1606 - 1669)
Corneille (1606 - 1684) 
  1610  Dertigjarige Oorlog (1618 - 1648) 
  1630  Johannes Vermeer (1632 - 1675)
Lodewijk XIV (1638 - 1715) 
  1640  Isaac Newton (1643 - 1727) 
Johannes Pachelbel (1653 - 1706) [926 KB]
Henry Purcell (1659 - 1695) [506 KB]  
1650  Daniel Defoe (1659 - 1731) 
Alessandro Scarlatti (1660 - 1725) [279 KB]
François Couperin (1668 - 1733) [560 KB]  
1660   
Antonio Vivaldi (1675 - 1745) [814 KB]   1670   
Georg Philipp Telemann (1681 - 1767) [815 KB]
Jean-Philippe Rameau (1683 - 1764) [424 KB]
Georg Friedrich Handel (1685 - 1759) [682 KB]
Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) [662 KB]  
1680  Charles Louis Montesquieu (1689 - 1755) 
  1690  Voltaire (1694 - 1778) 
  1700  Benjamin Franklin (1706 - 1790)
 
Johann Stamitz (1717 - 1757) [882 KB]   1710  Jean-Jacques Rousseau (1712 - 1778)
Maria Theresia van Oostenrijk (1717 - 1780) 
  1720  James Cook (1728 - 1779)
Katharina de Grote van Rusland (1729 - 1796) 
Franz Joseph Haydn (1732 - 1809) [305 KB]   1730  George Washington (1732 - 1799)
James Watt (1736 - 1819) 
  1740  Johann Wolfgang von Goethe (1749 - 1832) 
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) [639 KB]   1750   
Ludwig van Beethoven (1770 - 1827) [916 KB]   1770   
Carl Maria von Weber (1786 - 1826) [438 KB]   1780   
Gioacchino Antonio Rossini (1792 - 1868) [925 KB]   1790