Twintigste eeuw

De twintigste eeuw is de periode van nieuwe muziek, avant-garde en experimentele muziek. Musici worden ertoe gedreven voortdurend iets nieuws te doen. In de twintigste eeuw heeft zich niet één, duidelijk af te bakenen muzikale stijl ontwikkeld, maar een hele reeks van stijlen en technieken.
Het individualisme en de diversiteit die in de romantische periode al aanwezig was, wordt in de twintigste eeuw alleen maar groter.

Veel muziek valt niet in te delen in bestaande categorieën en genres: componisten kunnen gebruik maken van elementen uit alle mogelijke muziek. Het aantal varianten is onbeperkt.
Impressionisme en expressionisme zijn de belangrijkste stromingen.

De Tweede Weense School, Arnold Schönberg, Alban Berg en Anton Webern, overschreidde de grens van tonaliteit naar atonaliteit: een belangrijk keerpunt in de muziekgeschiedenis!